Hoe kan ik aanspraak maken op garantie?

Voor product zonder glas op sterkte:
Bollé Safety geeft garantie voor alle fabricage fouten tot aan de waarde van de aangeschafte artikelen, directe of indirecte schade onstaan door een dergelijke fabricagefout valt niet onder deze garantie.
Voor producten met glas op sterkte (geldt niet voor Nederland):
Deze produkten hebben 2 jaar fabrieksgarantie, op lenzen en monturen, beschadiging veroorzaakt door gebruik is uitgesloten. De garantie vervalt als de gebruiker zelf aanpassingen aan het product heeft gedaan. In dit geval is dus de garantie vervallen en voldoet het product niet meer aan de norm EN166.
De volgende zaken vallen niet onder de fabrieksgarantie:
- krassen veroorzaakt door gebruik
- scheuren door slecht gebruik
- breuk door gebruik
- verstrijken garantietermijn
- verwijderen zijkapjes
- slechte verzorging product (warmte, schoonmaken, ... )
Onvolledige opsomming

Om aanspraak te maken op fabrieksgarantie graag contact opnemen met Bollé Safety klantenservice 0032 475370814 (voor België) of via contactformulier op de website.

Terug naar vragen