Wat is de EN166 norm?

Deze Europese norm is van toepassing op alle individuele oogbescherming gebruikt te bescherming tegen diverse gevaren die kunnen voorkomen in de industrie, laboratoria, scholen, doe-het-zelf activitieiten welke de ogen kunnen beschadigen of het zicht negatief kunnen beïnvloeden. Uitgesloten zijn:  nucleaire straling, röntgenstraling, laserstraling en infra-roodstraling door bronnen met een lage temperatuur.

Terug naar vragen