Wat is de garantie voor de glazen?

Bollé Safety geeft garantie voor alle fabricage fouten tot aan de waarde van de aangeschafte artikelen, directe of indirecte schade onstaan door een dergelijke fabricagefout valt niet onder deze garantie.

Terug naar vragen