Wat is de norm voor laswerk?

EN169 lasfilters
In de norm staan de klasses en eisen voor lasfilters waarbij de overdracht van licht door het filter wordt beschreven. Deze filters zijn ontworpen om de ogen te beschermen bij de uitoefening van laswerkzaamheden,  solderen, frezen met perslucht en plasma snijden.  De norm bevat ook eisen ten opzichte van de dubbele schaal nummer lasfilters.


EN379 automatisch donkerkleurende lasfilters
EN379 specificeert de eisen met betrekking tot lasfilters die automatisch hun transmissie factor in de heldere zone over schakelen naar een lagere waarde wanneer er laslicht ontstaat (bekend als automatische lasfilters ). De specificaties van de norm zijn van toepassing als een dergelijke filter gebruikt wordt voor het continu observeren van een lasproces en als deze uitsluitend gebruikt wordt tijdens de periode waarin de boog tot stand komt. 


EN175 lasbril EN MATERIAAL
Deze Europese norm specificeert de eisen en proefmethodes met betrekking tot de persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt om de ogen en het gelaat van de operator te beschermen tegen schadelijke optische straling en andere specifieke risico’s veroorzaakt door de gebruikelijke las- en snijprocedés of andere aanverwante technieken. De norm specificeert de bescherming, met inbegrip van de ergonomische aspecten, tegen risico’s of gevaren van allerlei aard: straling, ontvlambaarheid, mechanische en elektrische risico’s. Deze norm bepaalt de gebruikte termen en specificeert de vereisten in verband met de
materialen, het ontwerp en de fabricage.

Terug naar vragen