Wat is de norm voor straling?

EN170 ultraviolette straling
Europese norm EN170 bepaalt de eisen met betrekking tot de filters ter bescherming tegen ultraviolette straling / bronnen van kunstlicht. De filters volgens deze norm zijn niet geschikt voor direct kijken in een heldere lichtbron, zoals hogedruk-xenonlamp of de direct of indirect kijken naar een elektrische lassen boog. In dit geval moet lasfilter worden gebruikt als gespecificeerd in de norm EN169 met een schaalnummer die geschikt is voor de lichtbron.

EN171 Infraroodstraling
Deze Europese norm specificeert de eisen met betrekking tot de filtering van infrarode straling.


EN172 zonnefilters voor gebruik tijdens werk
EN172 specificeert de eisen  met betrekking tot filtering van zonlicht / natuurlijke lichtbronnen bij industrieel gebruik. 

Terug naar vragen