Wat zijn de verplichtingen voor bedrijven en werknemers aangaande PBM's?

Wat zijn de verplichtingen voor bedrijven?
Inventariseren van alle risico's op het werk en de kans op deze risico's
Risico's verwijderen door algemene maatregelen en indien dit onmogelijk is de werknemers voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen
De arbodienst raadplegen
PBM's selecteren die bij het geinventariseerde risico's horen en controleren of het volstaat
Werknemers informeren over de risico's, wanneer PBM's gedragen moeten worden en instructie geven
Werknemers trainen voor gebruik PBM's
Gratis verstrekken van eigen PBM's aan werknemers
Verzekeren dat de PBM's worden gebruikt en op de juiste wijze
Verzekeren dat  de PBM's in goede conditie zijn en in overeenstemming zijn met risico
Regelmatig controleren van PBM's

Wat zijn de verplichtingen voor werknemers?
De verplichting van de werknemers staan beschreven in de voorschriften van zijn eigen werkgever, die goedgekeurd zijn door arbeidsinspectie.

Terug naar vragen