BELEID INZAKE COOKIEBEHEER

Bollé Safety respecteert haar klanten en neemt de beveiliging en privacy van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Deze tekst bepaalt welk soort informatie we verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze diensten, in het bijzonder op onze website www.bolle-safety.nl (de "Website"), en hoe we deze gebruiken.

1. Cookies en webbakens

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met de website van Bollé Safety, wordt u boven aan uw scherm door een banner gewaarschuwd dat informatie met betrekking tot uw navigatie kan worden opgeslagen in bestanden die "cookies" worden genoemd. Ons cookiegebruiksbeleid geeft u een beter inzicht in de bepalingen die we gebruiken wanneer u op onze website surft. Het geeft u in het bijzonder informatie over alle cookies op onze website, hun doel en het geeft u uitleg over hoe u ze kan instellen.

Bollé Safety gebruikt cookies en webbakens voor verschillende doeleinden die hieronder worden beschreven. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de Website worden verzonden en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Een webbaken is een elektronisch beeld (d.w.z. niet zichtbaar), gewoonlijk een "single-pixel" of GIF genoemd, dat op de Website wordt geplaatst en dat informatie opvraagt van uw hardware, zoals uw browsertype (hieronder gegroepeerd onder de benaming "Cookies"). 

De informatie die door middel van cookies wordt verzameld, identificeert u op geen enkele wijze met naam. Ze wordt uitsluitend gebruikt voor onze eigen behoeften om de interactiviteit en de prestaties van onze website te verbeteren en om u inhoud te sturen die aangepast is aan uw interesses. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt, behalve wanneer Bollé Safety uw voorafgaande toestemming heeft verkregen of wanneer openbaarmaking van deze informatie wettelijk vereist is, op bevel van een rechter of van een administratieve of gerechtelijke instantie die bevoegd is om kennis te nemen van de informatie.
 

2. Hoe gebruiken we cookies? 

We kunnen verschillende soorten cookies gebruiken. Zij kunnen als volgt worden ingedeeld:

Er zijn twee soorten cookies: de sessiecookies en de permanente cookies. Sessiecookies worden tijdelijk aangemaakt in de submap van uw browser op het moment dat u een website bezoekt. Zodra u de website verlaat, worden de sessiecookies verwijderd. Anderzijds blijven de permanente cookies in de submap van uw browser en worden ze gereactiveerd zodra u de website die de specifieke cookie heeft aangemaakt, bezoekt. Een permanente cookie blijft in de submap van de browser gedurende de in het cookiebestand gedefinieerde duur.

De technische cookies die nodig zijn voor de werking van de Website. Deze cookies zijn nodig om op onze website te kunnen surfen en gebruik te kunnen maken van onze diensten.

Cookies ter verbetering van de site. Ze registreren uw voorkeuren en vergemakkelijken zo uw navigatie wanneer u opnieuw op onze Website komt; ze registreren informatie over uw keuzes (bijvoorbeeld de taal) en bieden ons de mogelijkheid om u meer gepersonaliseerde functies aan te bieden.

Personalisatie cookies en gerichte reclame. Deze cookies kunnen worden ingesteld door Bollé Safety of door derden. Google analyseert bijvoorbeeld de navigatiegegevens van de gebruikers van onze Website (bezochte pagina's, gebruikte links, enz.) om ons een beter inzicht te geven in hun behoeften en om onze Website en services te verbeteren. Voor meer informatie over gerichte reclame en het recht om hiertegen bezwaar te maken, kunt u contact met ons opnemen via het adres; contact@bolle-safety.com. Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). In het algemeen wordt informatie over uw gebruik van deze Website die door cookies gegenereerd wordt, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op verzoek van de exploitant van deze Website, gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de Website te analyseren, om verslagen over de website-activiteit op te stellen en om aan de Website-exploitant andere diensten met betrekking tot het Website- en internetgebruik te verlenen. Het door uw browser in het kader van Google Analytics opgegeven IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. U kunt voorkomen dat gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Website die door cookies gegenereerd werden (met inbegrip van uw IP-adres) naar Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt, door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr).
 

3. Uw keuzes met betrekking tot cookies

U kunt de beschikbare opties voor het beheren van cookies in uw browser wijzigen. U kunt dus een melding ontvangen wanneer u cookies ontvangt, en deze accepteren of weigeren. U kunt cookies ook volledig uitschakelen. Het uitschakelen van cookies kan echter verhinderen dat u bepaalde opties op onze site kan gebruiken.

LET OP: Wij benadrukken echter dat indien u weigert om cookies op uw apparaat te bewaren, uw gebruikerservaring en uw toegang tot bepaalde diensten of functies van deze Website kan veranderen. In het voorkomende geval wijst Bollé Safety elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de gevolgen in verband met de verslechtering van uw browsingomstandigheden die zich voordoen vanwege uw keuze om cookies die nodig zijn voor de werking van de website te weigeren, te verwijderen of te blokkeren. Deze gevolgen kunnen geen schade vormen en u kan hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Met uw browser kunt u ook bestaande cookies op uw apparaat verwijderen of u kan op de hoogte worden gesteld wanneer er nieuwe cookies op uw apparaat worden geplaatst. Deze instellingen hebben geen invloed op uw surfactiviteit, maar zorgen ervoor dat u alle voordelen van de cookies verliest.

Voor meer informatie over cookie control tools kunt u de CNIL-website raadplegen: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.
 

4. Externe reclamepartners

Wij kunnen gebruik maken van de diensten van externe partners om advertenties (banners of links) voor ons op het internet te verspreiden. Deze partners kunnen informatie verzamelen over uw bezoeken aan onze website, uw interacties met onze producten en/of diensten en uw bezoeken aan andere websites. Deze informatie omvat niet uw naam, adres, e-mailadres of andere persoonlijke browserinformatie. Informatie wordt verzameld door middel van cookies of andere soortgelijke technologieën.
 

5. Bewaringstermijn

Bollé Safety bewaart uw gegevens alleen zolang als nodig is voor de uitvoering van onze diensten of binnen de wettelijk voorgeschreven grenzen. Na deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd. Wij kunnen uw gegevens niet wissen als er een wettelijke bewaarplicht bestaat, bijvoorbeeld als deze is voorgeschreven door het boekhoudrecht of als er een wettelijke reden is om de gegevens te bewaren, zoals een lopende contractuele relatie.
 

6. Veiligheid

Bollé Safety heeft diverse technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens te waarborgen. Wij slaan bijvoorbeeld alle persoonsgegevens op beveiligde servers met beperkte toegang op. We gebruiken ook versleutelingstechnologie bij het overbrengen van gegevens, evenals routers en firewalls om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

Houdt u er echter rekening mee dat geen enkel beveiligingssysteem onfeilbaar is. Beveiligde servers zijn over het algemeen niet toegankelijk voor onbevoegde derden, maar kunnen dat worden in het geval van een inbreuk op de beveiliging. Bollé Safety kan op geen enkele manier de beveiliging controleren van computers of andere elektronische apparaten die zij niet in haar bezit heeft, of van andere communicatiemiddelen voor informatieoverdracht die u gebruikt om via het internet met Bollé Safety te handelen. Bollé Safety kan daarom de beveiliging van uw gegevens niet garanderen of ze beschermen tegen openbaarmaking of onderschepping totdat deze zijn ontvangen.
 

7. Recht van toegang tot uw persoonsgegevens

U heeft recht op correctie, aanvulling, bijwerking, blokkering of verwijdering van deze gegevens, tenzij wij deze om wettelijke redenen moeten bewaren. Voor vragen of verzoeken kunt u contact met ons opnemen via contact@bolle-safety.com of telefonisch op +31 (0)1 84 60 10 27.