OLIE & GAS

OLIE & GAS

Waarom zouden olie- en gaswerkers zich zorgen moeten maken over uv-straling?

De feiten zijn eenvoudig, de wetenschap is bewezen, ultraviolet (uv) licht is schadelijk voor onze ogen. Dat geldt ook voor het uv-licht dat afkomstig is van natuurlijk zonlicht, wat betekent dat iedereen die veel tijd buiten doorbrengt, gevaar loopt.


Het probleem geldt vooral voor wie urenlang buiten werkt en nog acuter voor werkplekken die volledig aan de elementen zijn blootgesteld. Werken in met sneeuw beladen olievelden en offshore-olie- en -gasplatforms behoort tot de meest risicovolle omgevingen, maar er zijn oplossingen die de ogen kunnen beschermen tegen uv-licht en andere gevaren.

Het verkennen van uv-licht

Wat is uv-licht?

Wat is uv-licht?

We hebben allemaal gehoord van uv-licht. Het is dat soort licht dat zwart-licht posters doet oplichten en ons in de zomer een kleurtje of rode zonnebrand geeft. In wetenschappelijke termen is UV het deel van het lichtspectrum met golflengten tussen 10 nm en 400 nm. Dat is het deel tussen de langere zichtbare lichtgolflengten die we kunnen zien en de kortere röntgenstralen waarvoor we beschermende kleding nodig hebben.

Hoewel sommigen van ons een bepaalde hoeveelheid uv-licht op onze huid aankunnen, waardoor we een mooie bruine teint krijgen, kan niemand van ons onze ogen blootstellen aan uv-straling zonder dat dit ernstige schade veroorzaakt. De fragiele mechanismen die het zicht mogelijk maken, zijn nauwkeurig afgestemd, wat betekent dat zelfs kortstondige blootstelling de ogen kan schaden, wat op zijn beurt uw algehele gezondheid in gevaar kan brengen.

Soorten uv-licht

Ongeveer 10% van het zonlicht bestaat uit uv-straling en slechts ongeveer een derde daarvan bereikt het aardoppervlak, de rest wordt geabsorbeerd of gereflecteerd door de atmosfeer. uv-licht kan worden verdeeld in drie algemene subbanden: UVA-, UVB- en UVC-licht. Ongeveer 95% van de schadelijke uv-stralen die ons bereiken zijn afkomstig van de UVA-subband, 5% is afkomstig van UVB, terwijl UVC in onze atmosfeer bijna volledig wordt geabsorbeerd door ozongassen.

Uv-licht kan ook worden uitgestraald door andere bronnen zoals kunstlicht, schermen, lastoortsen of soortgelijke industriële apparatuur, lasers en zonnebanken. Al deze bronnen kunnen schadelijk zijn voor de ogen bij verschillende blootstellingsniveaus. Daarom is oogbescherming standaard geworden voor lassers, voor wie lasers gebruikt en in zonnebanken, maar het is in veel andere situaties verwaarloosd, zoals in buitenwerkplekken op offshore olieplatforms.

Soorten uv-licht
Wat doet uv-licht?

Wat doet uv-licht?

Uv-licht veroorzaakt ionisatie, dat is het proces waarbij een atoom of een molecuul een negatieve of positieve lading krijgt door het verkrijgen of verliezen van elektronen om ionen te vormen. Ionisatie van uv-licht kan een nuttig proces zijn; de medische en tandheelkundige sector gebruiken bijvoorbeeld kunstmatige UV voor het doden van bacteriën. Andere sectoren zoals de automobiel-, elektronica- en grafische sector gebruiken soms uv-licht om inkten en harsen te genezen door gebruik te maken van het ionisatieproces.

Uv-licht veroorzaakt ook schade door ionisatie. Ionisatie beïnvloedt de chemische eigenschappen van atomen in ons lichaam, waardoor ze chemische bindingen vormen of verbreken op een manier die anders niet zouden gebeuren. Voor onze huidcellen resulteert dit in bruin worden of verbranding, en voor de meer kwetsbare cellen in onze ogen kan het effect nog schadelijker en complexer zijn.

Gevolgen van uv-licht

Uv-licht is eigenlijk van fundamenteel belang voor een gezonde lichaamsfunctie. Wanneer de huid wordt blootgesteld aan uv-licht, wordt bijvoorbeeld de aanmaak van vitamine D in gang gezet. Met vitamine D kan het lichaam calcium opnemen, hetgeen sterke botten ondersteunt. Het is ook noodzakelijk om zenuwsignalen door het lichaam te sturen, waardoor we onze spieren kunnen gebruiken. Bovendien wordt vitamine D door het immuunsysteem gebruikt om bacteriën en virussen te bestrijden. We hebben echter slechts een bepaalde hoeveelheid uv-licht nodig om deze voordelen te krijgen; langere blootstelling, vooral aan de ogen, begint negatieve effecten te hebben.​

Gevolgen van uv-licht

Effecten op korte termijn​

Fotokeratitis - Vaak sneeuwblindheid genoemd bij skiërs, of lassersblindheid bij lassers, dit is in wezen het oog dat door de zon wordt verbrand. Fotokeratitis treedt op bij overmatige blootstelling aan UVB-stralen die een ontsteking van het hoornvlies veroorzaken. Symptomen zijn tijdelijke pijn, rode ogen, een korrelig gevoel, extreme lichtgevoeligheid en gezichtsverlies. Deze symptomen treden meestal op binnen acht tot 24 uur na blootstelling.

Photoconjunctivitis - Dit komt voor bij overmatige blootstelling aan uv-licht en veroorzaakt een ontsteking van het bindvlies, namelijk de slijmvliezen van de oogleden en de oogkassen. Hoewel fotoconjunctivitis meestal geen invloed heeft op het gezichtsvermogen, kan het zeer pijnlijk zijn. De symptomen kunnen enkele dagen aanhouden.

Deze kortetermijneffecten van overmatige blootstelling aan uv-licht verdwijnen over het algemeen zodra de ogen genezen, wat uren of dagen kan duren. Uit onderzoek blijkt echter dat de cumulatieve effecten van blootstelling aan uv-straling veel ernstigere en onomkeerbaardere omstandigheden kunnen veroorzaken.​

Effecten op lange termijn​

Maculadegeneratie - Cumulatieve blootstelling aan uv-licht in de loop van decennia kan schade aan het netvlies veroorzaken, de zogenaamde maculadegeneratie. Dit kan leiden tot verlies van centraal zicht en het vermogen om fijne details te zien.

Cataract - Met het ouder worden zullen de meeste mensen tot op zekere hoogte cataract ervaren, maar onderzoek heeft aangetoond dat staar wordt versneld door overmatige blootstelling aan UVB-straling. Cataract komt voor als proteïnen in de ooglens, ze ontrafelen, klitten en hopen pigmenten op die de lens vertroebelen en eventueel tot blindheid leiden. “Cataracten zijn de belangrijkste oorzaak van blindheid in de wereld en tot 20% van de cataracten kan worden veroorzaakt door overmatige blootstelling aan uv-straling en is daarom vermijdbaar", aldus de Wereldgezondheidsorganisatie.

Huidkanker - Overmatige blootstelling aan uv-licht is in verband gebracht met het optreden van huidkanker, dit omvat ook de huid in en rond de oogleden. Melanoom is de meest voorkomende vorm van oogkanker, waarbij in extreme gevallen een chirurgische verwijdering van de oogbol nodig kan zijn. Basaalcelcarcinoom is een andere vorm van kanker die zich op de oogleden vormt.

Volgens de American Cancer Society, "zijn de meeste vormen van huidkanker een direct gevolg van blootstelling aan de uv-stralen in zonlicht. Zowel basale cel- als plaveiselcelcarcinoom (de meest voorkomende vormen van huidkanker) komen vaak voor op aan de zon blootgestelde delen van het lichaam, en het optreden ervan is gewoonlijk gerelateerd aan levenslange blootstelling aan de zon. Het risico op melanoom, een ernstiger maar minder vaak voorkomende vorm van huidkanker, hangt ook samen met blootstelling aan de zon, zij het misschien minder sterk. Huidkanker is ook in verband gebracht met blootstelling aan sommige kunstmatige bronnen van uv-stralen."

Blootstelling op de werkplek

Zonlicht is een van de belangrijkste bronnen van uv-licht; veel tijd buiten doorbrengen kan uw gezondheid in gevaar brengen. Bouwvakkers, mijnwerkers, wegenbouwers en onderhouders, maar ook mensen die werkzaam zijn in de landbouw, de houtkap, de landschapsarchitectuur en op olievelden, lopen een hoog risico op overmatige blootstelling aan uv-licht.

Water​

Bepaalde omstandigheden verhogen het risico van blootstelling aan uv-licht nog meer. Het oppervlak van het water reflecteert uv-licht, wat betekent dat schadelijke uv-stralen rechtstreeks afkomstig zijn van het zonlicht boven, maar ook van het oppervlak van het nabijgelegen water. Dit is vooral problematisch voor werknemers op offshore-olie- en -gasplatforms die voornamelijk buiten werken en omringd zijn door kilometers open zee. Voor deze werknemers nadert de uv-straling vanuit bijna elke hoek, waardoor de UV-blootstelling en de schadelijke effecten ervan sterk toenemen.

Een cohort van 24.917 mannen die van 1965 tot 1999 voor de kust van de Noordzee werkten, waren verbonden via het Kankerregister van Noorwegen 1999-2012. Gedurende 13,5 jaar opvolging, deden zich 112 incidenten van huidmelanoom en 70 incidenten van niet-melanome huidkanker voor. Een positieve dosis-responsrelatie werd gezien tussen de frequentie van zonnebrand en het risico van deze kankers, volgens een studie van 2017 door Stenehjem et al.

Sneeuw​

Sneeuw is nog reflectiever dan water, waardoor het risico van blootstelling aan uv-licht nog groter is. Oogschade door uv-stralen komt vooral voor in de gebieden met een hoge breedtegraad in de richting van de polen of in het hooggebergte waar de lucht dunner is en minder bescherming biedt tegen uv-stralen die door sneewomstandigheden worden versterkt. Aangezien het Noordpoolgebied, in de VS en elders, steeds meer wordt opengesteld voor olie- en gasboringen, is het voor veldwerkers belangrijker dan ooit om hun ogen te beschermen tegen uv-licht of het risico van ernstige schade.​

“In de Arctische regio kan het gecombineerde effect van een hogere oppervlaktereflectie, stijgende zonnehoeken en een versterkte ozonafbraak in de stratosfeer leiden tot hogere UV-niveaus dan in de Arctische regio in de recente geschiedenis," verklaart Betsy Weatherhead van de Universiteit van Colorado. “Het is bekend dat de hoge UV-niveaus in de Arctische regio onder normale omstandigheden zonnebrand (erytheem) en sneeuwblindheid (fotokeratitis) veroorzaken. UV kan het immuunsysteem van de mens aantasten en langdurige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder cataract, huidkanker en een aantal verwante huidziekten."

Andere risico's voor oliearbeiders

Olie- en gaswerkers die tijd doorbrengen op offshore-platforms worden meestal blootgesteld aan uv-licht, maar naast de blootstelling aan uv-straling vormt de olie- en gassector nog andere gevaren voor de ogen, waarvoor oog- en gezichtsbescherming vereist is.

  • Boorvloeistoffen. Deze vloeistoffen, ook wel boorspoeling genoemd, worden sinds de jaren tachtig gebruikt bij het boren naar olie en aardgas, omdat het de efficiëntie verhoogt en de boorsnelheid optimaliseert. Blootstelling aan deze vloeistoffen kan de huid irriteren en ernstige schade aan de ogen veroorzaken.
 
  • Kwik. Dit giftige element komt vaak voor in de olie- en gasindustrie. Ook al verschilt het niveau ervan binnen reservoirs en geografische gebieden, toch blijft het een reëel gevaar voor het oog, aangezien het in een damp- of vloeibare toestand kan verschijnen. Kwikdampblootstelling beïnvloedt het zenuwstelsel, directe blootstelling kan het oog verbranden.
 
  • Waterstofsulfiden (H2S).  Het is een veel voorkomend gas dat op olie- en gaswerkplaatsen wordt aangetroffen. Dit gas heeft geen kleur, maar kan gemakkelijk worden gedetecteerd door zijn scherpe geur, vergelijkbaar met rotte eieren. Het kan de ogen, neus, keel en longen irriteren, misselijkheid, desoriëntatie en hoofdpijn veroorzaken.
 
  • Stof en andere deeltjes. Rondvliegende puin kan uw hoornvlies krassen, wat pijn kan veroorzaken en uw zicht kan verminderen.

Bescherming van uzelf tegen uv-straling

We zijn geëvolueerd om het licht van de zon op te vangen, maar dat betekent niet dat zonlicht niet schadelijk is. Het moderne leven betekent dat we langer dan ooit tevoren leven, waardoor er meer tijd is dat de omstandigheden op lange termijn een negatieve invloed op ons leven hebben. Bovendien vereist het moderne leven lange werkuren en wanneer de werkplek buiten is, betekent dit een lange blootstelling aan schadelijk uv-licht, waardoor er meer blootstelling ontstaat dan de evolutie tijd had om hierop te reageren. Degenen die in de poolgebieden werken, zoals op olieplatforms in de Antarctische regio, hebben te maken met ongekende niveaus van uv-straling als gevolg van de door vervuiling veroorzaakte aantasting van de ozonlaag.

Iedereen, ongeacht leeftijd, locatie of activiteit, moet zich inspannen om overmatige blootstelling aan zonlicht en andere vormen van uv-straling te vermijden. Wanneer het werk of de levensstijl lange uren buitenshuis vergen, moeten preventieve maatregelen worden genomen om gevoelige gebieden van het lichaam te beschermen. Voor de huid kan de juiste kleding een doeltreffende verdediging zijn en een zonnebrandcrème die beschermt tegen zowel UVA- als UVB-stralen is belangrijk voor de blootgestelde delen van het lichaam. Voor de ogen kunnen hoeden en zonnebrillen in sommige omgevingen bescherming bieden. Voor ruwe UV-omgevingen, zoals die in de olie- en gasindustrie, zijn professionele brillen van hoge kwaliteit van cruciaal belang.

Degenen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in deze zware UV-omgevingen moeten ervoor zorgen dat alle werknemers toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van de juiste brillen voor hun specifieke omgeving. Gepolariseerd glas dat goed rondom het oog afdicht is essentieel in offshore of besneeuwde omgevingen om de schittering van de overvloed aan reflecterende oppervlakken tegen te gaan. Toonaangevende professionele brillenleveranciers bieden gepolariseerde brillen van hoge kwaliteit voor deze zware UV-omgevingen, naast een reeks van gerookte en geflitste lenzen voor andere werkplekken met veel uv-licht.

Bescherming van uzelf tegen uv-straling

Voor uw ogen werken

Wat uw beroep ook is, u moet de mogelijke schadelijke effecten van uv-licht op uw werkplek analyseren. Hoewel het niet mogelijk is om volledig te voorkomen dat uv-licht uw ogen bereikt, zijn er dankzij de vooruitgang in brillen nu praktische, modieuze en effectieve middelen om uw ogen in elke omgeving te beschermen. U kunt uw fragiele ogen niet blijven riskeren, terwijl u wacht op de veiligheidsnormen en het beleid om de achterstand op de wetenschap in te halen.  Werknemers op offshore-olieplatforms en soortgelijke werkplekken moeten deze kwestie bij de werkgevers aan de orde stellen of zichzelf actief beschermen.​