Waarom kiezen voor Bollé Safety om de ogen van uw medewerkers te beschermen én te corrigeren?

Waarom kiezen voor Bollé Safety om de ogen van uw medewerkers te beschermen én te corrigeren?

De technische kwaliteit van onze veiligheidsbrillen gaat verder dan de voorgescheven normen en geeft de ogen van uw medewerkers verbeterde veiligheid. Het comfort en design van onze glazen en monturen zijn nauwkeurig bestudeerd om optimaal zicht te geven en te zorgen dat medewerkers ze graag dragen.

Naast de veiligheid die onze producten bieden, ondersteunen we u bij de keuze van de juiste bescherming voor iedere medewerker.
Welke norm? Welk materiaal? Welke kleur? ...
Deze gids helpt u het essentiële product voor iedereen te bepalen.


Met effectieve en aantrekkelijke bescherming en een vereenvoudigde bestelprocedure, met ondersteuning door opticiens, is Bollé Safety een strategische keuze bij het uitvoeren van uw gezondheids- en veiligheidsbeleid zonder zorgen.

Wat zijn uw wettelijke verplichtingen als werkgever?

Omdat oogbescherming verplicht is.
Europese verordening 2016/425 betreffende PBM vereist het dragen van oog- of gezichtsbescherming voor:
 • Las-, schuur- en snijwerkzaamheden
 • Boor- en afbraamwerkzaamheden
 • Steenhouwen
 •  Werken met schiethamers
 •  Gebruik van verspanende machines bij het verwerken van materialen welke korte spaanders produceren
 •  Perswerkzaamheden
 •  Verwijderen en fragmenteren van scherven bij straalwerkzaamheden
 • Working with abrasive granule sprays
 • Werken met zuren en alkalische producten, ontsmettingsmiddelen en corrosieve reinigingsmiddelen
 • Werken met spuitinstallaties
 • Hanteren en nabijheid van gesmolten materialen
 • Werkzaamheden in een omgeving met stralingswarmte 
 • Werken met lasers
 • Identificeren van alle risico’s op de werkplek en beoordelen van risiconiveaus 
 • Risico’s verwijderen, beschermingsmaatregelen voor alle medewerkers ontwikkelen, en, als dit niet mogelijk of voldoende is, persoonlijke beschermingsmiddelen leveren
 • Overleggen met de SHE-medewerker van het bedrijf
 • De correcte PBM kiezen voor de risico’s en de geldigheid van deze keuze controleren
 • Medewerkers informeren over de risico’s, de gebruiksvoorwaarden van PBM en instructies geven
 • Medewerkers opleiden voor het gebruik van PBM
 • Medewerkers gratis voorzien van hun eigen PBM
 • Zorgen voor het effectief en daadwerkelijke gebruik
 • Zorgen dat de toestand van de PBM voldoet aan de eisen
 • Bepaalde PBM regelmatig controleren

De verplichtingen van medewerkers vloeien direct voort uit de interne regels van een bedrijf, zoals goedgekeurd door de arbeidsinspectie en worden gezien als een praktische en gepaste toepassing van de arbeidswet voor het bedrijf.
Wat zijn uw wettelijke verplichtingen als werkgever?

Hoe markeringen te lezen


Op het montuur moeten het CE-symbool en een identificatie van de fabrikant (logo of merk) staan. Als de bril voldoet aan een EN-norm, moet het EN-nummer met de verschillende symbolen voor gebruik en mechanische weerstand vermeld staan, in overeenstemming met de door de fabrikant aangevraagde testen.
 
Moet bevatten:
 • Niveaunummer voor filterende glazen (code).
 • Identificatie van de fabrikant (logo of merk aanbevolen door de fabrikant).
1. Continue werkzaamheden, permanent te dragen.
2. Onderbroken werkzaamheden, periodiek te dragen.
3. Incidentele werkzaamheden, hoeft niet permanent gedragen te worden
Symbolen voor toepassingsgebied:
 • 3. Druppels of spatten van vloeistof.​
 • 4. Grove stofdeeltjes > 5 micron.
 • 5. Gas en fijne stofdeeltjes <5 micron.