Eric Mazières

Health and Safety department manager

Maakt de vooruitgang van Bollé Safety in het design een echt verschil en biedt ze een meerwaarde voor elke medewerker.


back

Het gezondheids- en veiligheidsbeleid van de VINCI-groep is heel actief. U bent verantwoordelijke voor de preventiedienst van VINCI Construction Terrassement. Waarom hebt u de veiligheidsbrillen Bollé Safety gekozen?

E.M.: In de Vinci-groep hebben meerdere afdelingen al tests uitgevoerd en modellen van Bollé Safety geïntegreerd. Ik heb me bij mijn keuze gebaseerd op deze ervaringen en om in lijn te blijven met de beslissingen van de groep. Bovendien hebben de leden van CHSCT de kwaliteit van de producten goedgekeurd en onze keuze bevestigd. Hoewel het dragen van veiligheidsbrillen op onze locaties verplicht is geworden sinds 1 juli 2013, is dit nog geen automatisme. Elke week besteden we op al onze locaties
een kwartier aan 'veiligheid' met betrekking tot de risico's. Het is onze uitdaging om onze medewerkers ervan te overtuigen zich te beschermen.

Hebt u een echte wijziging in het gedrag van de gebruikers kunnen opmerken sinds u hen de modellen van Bollé Safety voorstelt?

E.M.: In juni hebben we het model CONTOUR getint metaal aan elk van onze werknemers gegeven. Toen dit getinte model deze zomer werd gedragen, paste het meteen: "als gegoten!". Het model vraagt om te worden gedragen en de cijfers geven blijk van een echte doeltreffendheid want we hebben nog geen oogongevallen in het 2e semester gehad. Naast de kwaliteit van de producten maakt de vooruitgang van Bollé Safety in het design een echt verschil en biedt ze een meerwaarde voor elke medewerker.

Equipment Vinci Construction Earthworks